Clubwerking en structuur

Contactgegevens

Squashclub De Vaart V.Z.W. (afgekort: SCDV VZW)
Adres: Wilsele 3012, Kolonel Begaultlaan 15 bus 02/27
E-mail: squashclubdevaart@gmail.com

Identificatienummer: 443.656.917
Bankrekening:    IBAN BE67 7350 4583 2787
                                    BIC KREDBEBB

Bestuur

Frans De Buys, Voorzitter
Kris Soetemans, Secretaris (0476/886968)
Stéphanie Vandercleyen, Penningmeester
Joan Feron, Sponsoring-dossiers
Ilke Van den Steen, Jeugdverantwoordelijke
 
 
 

Wil je meer informatie over onze clubwerking? Wil je graag lid worden van onze Squashclub? Stuur een mailtje naar squashclubdevaart@gmail.com.

2DELETE

Lees hier de privacyverklaring van Squash Club De Vaart.